Tuesday, December 17, 2013

Mohon mumtaz untuk ummahMohon hidayah mohon ketinggian,

Sabar tsabat juga istiqamah,

Adab memohon pada tuhan, 

Ajar nabi dalam sunnah,

Minta yang hebat juga kemuliaan,

Imam muttaqin firdaus jannah.Usaha doa tawakal dilupa jangan,

Mentalaah munaqasyah dan muzakirah,

Dalam sunnah juga quran,

Pada-Nya maslahah dan hikmah,

Dengan izin dan rahmat tuhan,

Mohon mumtaz untuk ummah.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...